Ook in de bedrijven bestaat er diversiteit, maar de discriminatie op het werk blijft niettemin voortduren. De inclusie van alle Brusselaars gebeurt niet op grond van gelijkheid. Het is een fenomeen dat betrekking heeft op een groot deel van de bevolking.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer? Je collega’s verdedigen staat buiten kijf voor jou, maar je voelt je niet voldoende ondersteund?

Vooroordelen opsporen, de antidiscriminatiewetgeving kennen en collectieve antwoorden formuleren om diversiteit te bevorderen zijn allemaal manieren om te reageren.

De brochure die jullie hier kunnen downloaden bundelt informatie om je te helpen strijden tegen discriminatie op de werkvloer en te werken in een sfeer van respect voor diversiteit en gelijkheid.

Raadpleeg ons filmpje hier.

 De syndicale diversiteitsconsulenten-tes

 Eva SAHIN , Rachida KAAOISS, Jeanne UWASE en Deborah KAKOLOBANGO