Unia analyseerde de maatschappelijke impact van de coronacrisis in België. De maatregelen die de overheden namen om de pandemie in te dijken, hadden een zware impact op kwetsbare doelgroepen (oudere personen, personen met een handicap, jongeren, personen in instellingen, ….) Unia stelt de proportionaliteit van deze maatregelen in vraag en doet een reeks aanbevelingen aan de overheden.

https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/covid-19-een...