SCHOOLVERLATERS Socioprofessionele inschakeling van jongeren na hun studiesJongeren hebben over het algemeen een minder sterke positie op de arbeidsmarkt door een gebrek aan werkervaring.