Actualiteit


De strijd tegen discriminatie

een vakbondsstrijd die nog steeds actueel is

Op de klanken van "Inch Allah" van Grand Corps Malade, een hedendaagse lofzang op sociale en culturele vermenging, openden de 3 Brusselse vakbonden hun 9e studiedag gewijd aan de instrumenten in de strijd tegen discriminatie en voor de bevordering van diversiteit op de werkvloer. 


Bestanden

Ook in de bedrijven bestaat er diversiteit, maar de discriminatie op het werk blijft niettemin voortduren. De inclusie van alle Brusselaars gebeurt niet op grond van gelijkheid. Het is een fenomeen dat betrekking heeft op een groot deel van de bevolking.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer? Je collega’s verdedigen staat buiten kijf voor jou, maar je voelt je niet voldoende ondersteund?