Actualiteit


De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen heeft samengewerkt met de RGVM in Wallonië en op federaal niveau om hun eisen samen te bundelen en bekend maken bij de politieke wereld. De drie raden hebben vorige vrijdag 30 april 2019 een gezamenlijke persconferentie georganiseerd in Brussel zodat hun eisen worden bekend.

                                         


Bestanden

Ook in de bedrijven bestaat er diversiteit, maar de discriminatie op het werk blijft niettemin voortduren. De inclusie van alle Brusselaars gebeurt niet op grond van gelijkheid. Het is een fenomeen dat betrekking heeft op een groot deel van de bevolking.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer? Je collega’s verdedigen staat buiten kijf voor jou, maar je voelt je niet voldoende ondersteund?