De editie 2022 van de Socio-economische Monitoring toont aan dat mensen van buitenlandse origine het nog steeds moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in België.

De positie van personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt in België verbeterde. Maar de vooruitgang gaat erg traag, en de kloof tussen personen van Belgische en buitenlandse origine blijft groot.

De impact van de COVID-19-pandemie was groter op de personen van buitenlandse origine.

https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/socio-economische-monitoring-2022-arbeidsmarkt-en-origine