Doe beroep op de VAKBONDS DIVERSITEITCONSULENTEN

VAN DE 3 VAKBONDEN
 

 

Rol van diversiteitsconsulenten

 

De drie Brusselse vakbonden - ACV, ABVV en ACLVB- hebben in maart 2008 een gezamenlijk engagement voor diversiteit ondertekend. Binnen elke vakbond werden, met steun van het Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid, syndicale diversiteitsconsulenten in dienst genomen. Zij begeleiden militanten en vakbondsafgevaardigden die zich engageren om diversiteit en gelijke behandeling binnen hun bedrijf te stimuleren, en ondersteunen hen in de uitvoering van het diversiteitsplan. De diversiteitsconsulenten geven vormingssessies aan de werknemers en de militanten, en informeren hen over de problematiek van gelijke behandeling en diversiteit via seminaries, brochures, campagnes, enz. Tot slot werken zij samen met tal van instellingen en verenigingen aan gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie.

 

De diversiteitsconsulenten van de 3 vakbonden hebben als specifieke opdrachten:

 

De diversiteit op de werkvloer stimuleren door bewustmakingacties en vorming van de werknemers/sters;

Intersyndicale forums, ronde tafels en andere activiteiten reiken tools aan om de mechanismen van discriminatie te begrijpen en om concreet actie te ondernemen om diversiteit in het bedrijf te bevorderen.

 

De vakbondsafgevaardigden ondersteunen bij de "diagnose" van hun onderneming

Deze diagnose spoort eventuele discriminerende praktijken in het personeelsbeleid op, en vormt de basis voor een eisenbundel gericht aan de directie. Zo kan er concreet actie op de werkvloer ondernomen worden voor de non-discriminatie en gelijke behandeling tussen alle werknemers. Een gemeenschappelijk front tussen de drie vakbonden vergemakkelijkt deze onderhandeling.

 

De afgevaardigden helpen om een open klimaat te creëren voor de diversiteit binnen hun bedrijf

De bedoeling is dat alle werknemers/sters de diversiteitsacties ondersteunen. Dit is mogelijk dankzij het invoeren van een diversiteitsplan op de werkvloer.