Actualiteit


De editie 2022 van de Socio-economische Monitoring toont aan dat mensen van buitenlandse origine het nog steeds moeilijker hebben op de arbeidsmarkt in België.

De positie van personen van buitenlandse origine op de arbeidsmarkt in België verbeterde. Maar de vooruitgang gaat erg traag, en de kloof tussen personen van Belgische en buitenlandse origine blijft groot.

De impact van de COVID-19-pandemie was groter op de personen van buitenlandse origine.


Bestanden

Ook in de bedrijven bestaat er diversiteit, maar de discriminatie op het werk blijft niettemin voortduren. De inclusie van alle Brusselaars gebeurt niet op grond van gelijkheid. Het is een fenomeen dat betrekking heeft op een groot deel van de bevolking.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer? Je collega’s verdedigen staat buiten kijf voor jou, maar je voelt je niet voldoende ondersteund?