Actualiteit


Ter attentie van de vakbondsafgevaardigden in Brussel

Uitnodiging voor de intersyndicale studiedag

“Instrumenten ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer”

Woensdag 7 december 2016 van 9u30 tot 15u30

                                                                                                                                    


Bestanden

Ook in de bedrijven bestaat er diversiteit, maar de discriminatie op het werk blijft niettemin voortduren. De inclusie van alle Brusselaars gebeurt niet op grond van gelijkheid. Het is een fenomeen dat betrekking heeft op een groot deel van de bevolking.

Ben je slachtoffer of getuige van discriminatie op de werkvloer? Je collega’s verdedigen staat buiten kijf voor jou, maar je voelt je niet voldoende ondersteund?