Actiris

Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Informatieguichet rond discriminatie bij aanwerving

infodiscrimination@actiris.be

02/505.78.78

Consulenten van de Dienst Diversiteit, Directie Onafhankelijke Diensten van ACTIRIS

celdiversite@actiris.be

02 505 77 05

 

Interfederaal Gelijkekansencentrum
Dienst niet-raciale (ethniche) discriminatie

Koningstraat 138 – 1000 Brussel

Groene lijn: 0800/17364

Tél: 02-212 30 00 – Fax: 02-212 30 30

http://www.diversite.be

 

Instituut voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen
http://www.iefh.fgov.be

 

Europese Commissie 
http://www.stop-discriminatie.info

 

 

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap in Brussel

 info@brap.be

 www.brap.be

 

SPF Personeel en organisatie

Diversiteit binnen de federale overheid

Cel diversiteit

info@federaldiversity.be

http://www.federaldiversity.belgium.be

 

Het Belgisch Observatorium van Maatschappelijke Ongelijkheid

ongelijkheid.be
 

Brussels Centrum voor Interculturele Actie
www.cbai.be