De voorbije jaren is de benadering van ‘handicap’ sterk veranderd. Zo spreken we niet langer van “gehandicapten”, maar gebruiken we de juistere benaming “personen met een handicap”, waarmee we duidelijk onderscheid maken tussen de persoon en de handicap die hij /zij heeft.


In België krijgen personen met een handicap gespecialiseerde opvang in de zin van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Europa vindt dat “begeleid werken een middel van de Europese Unie is om personen met een handicap of andere benadeelde groepen de kans te
bieden om op de vrije arbeidsmarkt een betaalde baan te krijgen en te behouden”. Wij vinden het vooral belangrijk dat deze personen een plaats krijgen in alle domeinen van het maatschappelijk leven en in de beroepssfeer.

De Brusselse vakbonden verdedigen de rechten van de werkers, van alle werkers, en ze komen dan ook op voor het recht van personen met een handicap op een kwaliteitsvolle baan. Daarom eisen de vakbonden dat elke onderneming personen met een mentale en/of lichamelijke
beperking zou aanwerven of aan het werk houden.

Onze brochure hier