Het principe van gelijke behandeling houdt in dat elke kandidatuur voor een job op dezelfde manier wordt behandeld. In de praktijk worden vrouwen en mannen echter niet altijd gelijk behandeld bij de toegang tot werk. Dit bewijzen de vele klachten die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen hierover elk jaar ontvangt. 

 

 

Het Instituut brengt daarom een nieuwe publicatie uit. Sollicitanten vinden er informatie over hun rechten en een aantal tips om in elke fase van het aanwervingsproces discriminatie op grond van gender te herkennen er ertegen te reageren.

                                        

ContactInstituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02/233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be