Actualiteit


SCHOOLVERLATERS Socioprofessionele inschakeling van jongeren na hun studies

Het duurt nog decennia voordat mensen van buitenlandse origine evenveel kansen hebben op een job als mensen van Belgische origine. 

      

  De Uitreiking  van de diversiteitslabels werden op 24 januari 2020. 

                          

​