Gereedschapskist


Elk jaar publiceert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een loonkloofrapport. De cijfers daarvoor worden verstrekt door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

Lees meer hier

Deze 16 November 2017, de Ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs kunnen bij de uitoefening van hun opdracht discriminatietesten op het vlak van tewerkstelling uitvoeren.

Indien de discriminatietest positief is, gaan de gewestelijke werkgelegenheidsinspecteurs over tot verhoren.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2018.