• Nieuws
 • Nieuwe EU-OSHA-campagne focust op duurzaam werken
17-08-16

Nieuwe EU-OSHA-campagne focust op duurzaam werken

De pensioenleeftijd stijgt en loopbanen worden steeds langer. Daarom voert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) dit jaar een campagne die duurzaam werken promoot, met aandacht voor veilig en gezond werken op elke leeftijd. Wat zijn de concrete doelstellingen? En welke regelgeving is van toepassing? Alle informatie op een rijtje om uw medewerkers én organisatie in topvorm te houden.

EU-OSHA-campagne

De campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 heeft vier doelstellingen:

 1. bevordering van duurzaam werk en gezond ouder worden vanaf het begin van het beroepsleven
 2. preventie van gezondheidsproblemen tijdens de ganse beroepsloopbaan
 3. het aanbieden van manieren waarop werkgevers en werknemers preventie en welzijn op het werk kunnen toepassen in het licht van een verouderende beroepsbevolking
 4. bevordering van de uitwisseling van informatie en goede praktijken

CAO 104

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers dient een werkgelegenheidsplan op te stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.

De werkgever kan een keuze maken uit een in de CAO 104 opgenomen (niet-limitatieve) lijst van actiegebieden:

 • de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;
 • de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;
 • de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;
 • de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale belemmeringen om  alzo aan het werk te blijven;
 • de systemen van erkenning van verworven competenties.

De NAR (Nationale Arbeidsraad) bracht onlangs een evaluatie en aanbeveling uit inzake deze verplichting. Voornaamste punten in deze twee documenten zijn de volgende:

 • de CAO 104 heeft geleid tot een meer leeftijdsbewust beleid in de ondernemingen;
 • de meeste ondernemingen hebben het werkgelegenheidsplan besproken op de ondernemingsraad, maar niet op het CPBW;
 • de genomen maatregelen hadden vooral tot doel om werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden;
 • sommige ondernemingen deden geen denkoefening over de tenuitvoerlegging van een werkgelegenheidsplan of namen weinig concrete maatregelen
 • aandachtspunten zijn:
  • behoud en verhoging van tewerkstelling oudere werknemers zijn blijvend actiepunt op agenda sociale partners,
  • een voorafgaande diagnose is nodig om te zien of de maatregelen zinvol zijn,
  • evaluatie en het effect meten van de maatregelen in de onderneming,
  • het opstellen van een werkgelegenheidsplan dat sectoraal aangemoedigd wordt.

De NAR hoopt met deze twee documenten een nieuwe impuls te geven aan CAO 104.

KB Re-integratie staat op stapel

Met dit toekomstige KB wil de regering bewerkstelligen dat er ten laatste drie maanden na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid een re-integratieplan en, voor wie dat nodig is, tevens een herinschakelingstraject uitgestippeld wordt.

De arbeidsgeneesheer speelt een sleutelrol bij het inschatten of de persoon in kwestie al dan niet terug aan de slag kan. Daarbij wordt overleg gepleegd met de behandelende arts.

Voor verdere details verwijzen we naar een volgende publicatie die het nieuwe KB zal analyseren.

Meer weten?

Hoe kan Mensura je helpen?